Användningsområden

Demonstrationsvideo

Administratör

Detta videoklipp syftar till att demonstrara hur administratörsdelen av Bonuskarta kan användas


Användare

Detta videoklipp syftar till att demonstrara hur användaredelen av Bonuskarta kan användas


Moderator

Detta videoklipp syftar till att demonstrara hur moderatordelen av Bonuskarta kan användas

Nedan hittar du material som syftar till att hjälpa dig som använder eller kommer att använda Bonuskarta. Bonuskarta kan användas inom olika områden. Det är helt upp till dig att se möjligheten med tjänsten och hur just du kan använda den. Här kan du ta del av exempel på en del områden där tjänsten kan komma till användning.

Öppenvård

Om du arbetar med behandling i öppenvården och är i direktkontakt med barn och ungdomar kan Bonuskarta vara ett användbart verktyg. Man kan med hjälp av Bonuskarta hjälpa familjen, barnet eller ungdomen att genomföra aktuella aktiviteter. Ett exempel är att man som behandlare fungerar som handledare (f.d. administratör), där man tillsammans med familj, barn eller ungdom planerar in aktiviteter samt bonus. Sedan loggar barnet eller ungdomen in på användarsidan och tar del av sina aktiviteter, som efter godkänt genomförande kopplas till bonus. Godkännandet av genomförda aktiviteter står förslagsvis föräldern för, som i sin tur får tillgång till mentorsidan (f.d. moderator).

HVB

Om du arbetar på ett HVB, där ni eventuellt redan använder någon form av förstärkningssystem, kan Bonuskarta komma till användning genom att ersätta eller komplettera nuvarande förstärkningssystem. Som handledare (f.d. administratör) kan du skapa aktiviteter och bonus för ungdomen. Ungdomen kan sedan ta del av detta direkt via hemsidan eller via sin telefon. Du som personal kan fungera både som handledare (f.d. administratör) och som mentor (f.d. moderator), vilket ökar möjligheten till interaktion mellan ungdom och dig som personal. Det är mentorn som godkänner genomförd aktivitet och utdelar bonus till ungdomen.

Institution

En del institutioner arbetar med teckenekonomi som förstärkningssystem. Bonuskarta kan då ersätta eller komplettera detta system. Dock förutsätter detta att ungdomarna kan använda digitala redskap, så som dator eller telefon. Med hjälp av Bonuskarta blir ungdomarna delaktiga på ett helt nytt och interaktivt sätt. Precis som beskrivningen under rubriken ”HVB” kan du som personal även här fungera som både handledare (f.d. administratör) och mentor (f.d. moderator). Då både skapar och godkänner du aktuell aktivitet för ungdomen.

Skola

Även i skolan är Bonuskarta möjligt att använda, där man smidigt kan koppla lektioner och uppgifter till tjänsten. På detta sätt kan eleven ta del av aktuell skolvecka på ett smidigt sätt. Detta samtidigt som motivationen ökar genom att genomförd aktivitet kopplas till bonus. Bonussystemet planeras förslagsvis tillsammans med eleven och dennes föräldrar, för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för eleven och underlätta användandet av Bonuskarta för dig som lärare.

Familjehem

Om du är familjehem för barn och ungdomar kan Bonuskarta vara ett användbart hjälpmedel. Enligt beskrivning ovan kan tjänsten användas för att stötta barnet eller ungdomen i olika aktiviteter. En möjlighet är att kombinera aktiviteter i hemmet och i skolan, där du som familjehem får möjlighet att öka det egna ansvaret för den individ du hjälper i vardagen.

Privatperson

De förslag som nämns ovan riktar sig till verksamheter av olika slag. Bonuskarta är dock lika verksamt för dig som privatperson. Du kan använda tjänsten i hemmet om du har barn eller ungdomar som skulle vara hjälpt av denna form av verktyg. Du som förälder kan utifrån din familjs behov utforma och använda Bonuskarta.