Information

Översikt

Det finns många olika sätt att hjälpa och stötta barn och ungdomar i att ta eget ansvar. Bonuskarta är en unik tjänst för just detta ändamål. Tjänsten riktar sig till personer som arbetar i verksamheter inom socialt arbete, till lärare som arbetar i skolan samt till privatpersoner som exempelvis föräldrar.

Bonuskarta bygger på ett tredelat-system, som innefattar en handledare (f.d. administratör), en användare och en mentor (f.d. moderator). Systemet bygger på dessa tre roller, dock kan rollen som handledare och rollen som mentor innehas av en person. Detta är beroende på användningsområde, vilket ni kan läsa mer om under rubriken ”Användningsområden”.

Handledare (Administratör)

Som handledare (Administratör) skapar man veckovis planering med aktiviteter för användaren. Det kan handla om aktiviteter relaterade till hemmet såsom städa rummet, gå på fotbollsträningen, komma hem i tid, hjälpa till med middagen och morgonrutiner. Det kan även handla om aktiviteter relaterade till skolan som exempelvis gå på mattelektionen, komma i tid till lektioner och göra uppgift på svenskan. Vid upprättandet av samtliga aktiviteter kan handlaren bifoga en instruktion som anger hur användaren ska genomföra aktiviteten. Detta kan vara hjälpsamt för barn eller ungdomar som behöver extra stöd i genomförandeprocessen. Vid upprättandet av veckans planering kopplar handledaren varje aktivitet till förstärkning i form av en specifik bonus. Det är viktigt att undersöka vad för slags bonus som varje enskild användare motiveras av, då detta är högst individuellt. Det kan handla om senare läggtid, extra datortid, uppskattad aktivitet och materiella saker. Bara fantasin sätter stopp. Man kan som handledare även strukturera upp ett förstärkningssystem där användaren samlar poäng vid varje genomförd aktivitet. Poängen kopplas sedan till en större belöning som användaren kämpar för att uppnå. Vid utvärderande samtal med våra användare av Bonuskarta har det även visat sig att verbal förstärkning i form av ett meddelande som ”Bra jobbat!” även verkar motiverande för användaren.

Användare

De planerade aktiviteterna för veckan får användaren åtkomst till genom att logga in på sin användarsida via dator, surfplatta eller mobil. Detta skapar tydlighet och förutsägbarhet för barnet eller ungdomen då det är angivet både vad som ska genomföras, vilken dag det ska genomföras och hur det ska genomföras. Användaren meddelar på eget initiativ avklarad aktivitet genom att klicka på knappen ”Klar” som finns vid varje aktivitet.

Mentor (Moderator)

Då användaren blivit klar med en aktivitet meddelas detta direkt till mentorn genom en notis i mobilen via Bonuskarta-applikationen. Mentorn godkänner i sin tur aktiviteten och utdelar bonus till ungdomen, som blir direkt förstärkt i sin ansträngning. Ungdomen får en notis i sin mobil då bonus är utdelat av mentorn.

Applikation

Bonuskarta finns också tillgänlig som applikation, i nuläget finns den att ladda ner till Android och iOS enheter direkt via mobiltelefonen. Inom kort hoppas vi också kunna erbjuda Bonuskarta till Windows Phone, arbetet med denna applikation är redan igång och hoppas kunna dyka upp inom kort.

Användare

Mentor (Moderator)

Alla tre delar tillsammans

Nedan finns en bild som illustrerar hur Administratör, Användare och Moderator fungerar tillsammans, bilden ska ge en generell överblick hur tjänsten fungerar.